De stok van Thot

De Tarot is een inspirerende bron in de zoektocht naar de zin van het menselijk bestaan. In de loop der tijd zijn vele versies verschenen.
De wereldberoemde occultist Aleister Crowley gebruikte in zijn Thot-Tarot symbolen uit de astrologie, alchemie, de kabbala, getallenleer en allerlei beelden uit de mythologie. Frieda Harris schilderde naar zijn aanwijzingen de prachtige kaarten die nog steeds fascineren.

De stok van Thot geeft heldere betekenissen aan de meer dan 1200 symbolen van deze complexe symboliek. Het kaartdeck is opengelegd en wordt geplaatst in duizenden jaren oude tradities en moderne therapeutische inzichten.

De kaarten van Harris zijn in het boek afgebeeld en worden in onderling verband gebracht. Dit boek is handboek, commentaar en naslagwerk ineen, geeft nieuw inzicht in de eindeloos boeiende wereld van de Tarot en nodigt uit om zelf aan de slag te gaan.

Lees meer Over Ridders, Paarden en Koningen

Recensie door Biblion, Hodenius:

Deze verzorgde uitgave wil een handboek, commentaar en naslagwerk van de zogenaamde Thot-Tarot van de vermaarde occultist Aleister Crowley (1875-1947) en de kaartillustraties van Lady Frieda Harris (1877-1962) zijn. Haar grote verdienste is zonder meer dat het Crowleys nogal gecompliceerde mix van symbolen uit de astrologie, alchemie, kabbala, getallenleer en mythologie (de achtergronden en begrippen hiervan worden in een apart hoofdstuk toegelicht) inzichtelijker maakt. Dit voornamelijk door de traditionele duidingen van de kaarten (Grote Arcana, Hofkaarten en Kleine Arcana) en de verschillende leggingen te verrijken met het Jungiaans begrippenapparaat. Hierbij staat naast universele archetypische accenten (de schaduw) vooral het ideaal van het herwinnen van het evenwicht tussen het mannelijke (animus) en vrouwelijke (anima) in een mens door verwerking van onbewuste zielsinhouden voorop. Er wordt terecht gewezen dat men voor diepgaande bestudering de originele set gekleurde kaarten nodig heeft, daar de details bij de zwartwitillustraties alhier moeilijker te onderscheiden zijn.

Als je Engels goed genoeg is zul je genieten van

Raven's Tarot Site