De gevleugelde Tarot

Tegelijkertijd met het schrijven van de Stok van Thot heb ik samen met Nanny Tesser een nieuw Tarot-deck gemaakt. Nanny heeft op mijn aangeven van de symboliek een kleurrijke versie van de Tarot gemaakt.

De Gevleugelde Tarot ontleent haar naam aan het feit dat op alle kaarten personen met vleugels te zien zijn. Vleugels staan symbool voor het verhevene en kunnen landen.

Hieronder zie je de kaart Juistheid met de daarbij behorende beschrijving.

Klik op Zwaarden 6
en/of
Staven 9 om twee kaarten uit de Kleine Arcana in Adobe Reader te bekijken. Je kunt ze zelf mooi in kleur afdrukken.

image8341

VIII. Juistheid

Standvastig bepaal ik het volledige, zuivere en juiste oordeel.

Traditioneel staat de kaart voor stabiliteit van het goede, het handhaven van de rechtvaardige orde en het bewaren van het zuivere en eerlijke evenwicht.
Negatief geduid gaat het om vooringenomenheid, onrechtvaardig oordelen, zelfkwelling of schijnheiligheid.

De kaart wordt vaak Gerechtigheid genoemd en valt samen met Vrouwe Justitia.
Met een ingetogen blik en in het volle bewustzijn van de universele menselijke beginselen neemt zij je de maat in het meesterschap van het ordelijke weten en de genade van het oprechte mededogen. Het tweesnijdende zwaard van inzicht heeft ze ferm tussen haar dijen geplant.

Haar oordeel is scherp, zuiver en mild zoals blijkt uit het zwaard en de witte zwachtel om haar benedenlijf. In de weegschaal van het bewuste weten heeft zie je de zon en de maan. Haar oordeel berust op het hele spectrum van willen, voelen, denken en
doen, er ontsnapt haar niets.

Mythologisch is zij verbonden met de oeroude Egyptische godin Maät die je de maat neemt van loon naar werken: de optelsom van al je juiste handelingen in het leven. Zij weegt de schaal van je hart tegen donker en licht. In de Griekse mythologie is ze verbonden met de godinnen Themis, de bemoedigster, en Nemesis, de eerlijke verdeelster.

Jungiaans gaat het om het bereiken van het ideaalbeeld van het grote helingsproces van je mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten vanuit het onschuldige en zuivere kind in jezelf. Dat is een ingewikkeld en verfijnd proces, het luister nauw. Hier weeg
je op de schalen aan de kettingen van oorzaak en gevolg op uiterst gevoelig wijze je eigen handelen, ook wel karma genoemd. De kaart is direct verbonden met de Ster en moedigt aan om te leven vanuit het juiste beginsel van wijsheid: de universele
orde, de wet van het leven is liefde, louter liefde, bewuste, gewilde en zuivere liefde.

Oordeel juist in vol begrip en mededogen met jezelf en de ander.
Geef ieder wat hem toekomt, niet meer en niet minder

De stok van Thot is mijn standaardwerk over de Tarot. Het is echter niet nodig om bij het interpreteren van de kaarten alles tot in detail te weten. Daartoe is in de Stok van Thot een Quick Service opgenomen.
De stok van Thot is vooral een studieboek en naslagwerk.

Voor het gemak van de gebruiker heb ik de kleine handleiding geschreven. In 22 bladzijden is een totaal overzicht van De gevleugelde Tarot gegeven. Hierin krijg je op een eenvoudige wijze de eerste interpretaties aangereikt waarmee jezelf verder kunt associëren.


Lees of print hier de kleine handleiding

Naast de kleine handleiding is het nuttig om over een meer verklarende versie te beschikken met heldere impressies van de kaarten.

Klik hier voor de Handleiding gevleugelde Tarot