Over chaos & Orde

· Artikelen
Author

Over Chaos & Orde.docIn mijn artikelen over Tarot in de Kabbalistische Levensboom en Over Intuïtie en Waarheid ben ik diepgaand ingegaan op de samenhang van de beide esoterische systemen. Hiernaast zie je nog eens de Levensboom en verderop in de tekst De gevleugelde Tarot in de Levensboom.

Het ziet er allemaal heel gelikt, evenwichtig en ordelijk uit en dat is het ook. Het zijn creaties die geworteld zijn in oeroude tijden en die op grondige beschouwingen van de werkelijkheid en de natuur zijn gestoeld.

De natuur is echter niet alleen ordelijk maar bestaat, zoals ieder mens uit eigen beleving wel heeft ervaren, uit zowel orde als chaos. In de Levensboom en de Tarot als afspiegeling van de realiteit van het bestaan is die chaos vanzelfsprekend eveneens in ogenschouw genomen.

In de moderne natuurwetenschappen wordt die chaos en orde zowel kwantitatief als kwalitatief in allerlei wetten vastgelegd en beschreven. Zo wordt in de thermodynamica kort door de bocht gesteld dat ieder systeem “streeft naar verval”. Het gaat te ver om daar hier over uit te wijden. Wel wil ik benadrukken dat al dit soort uitspraken alleen gelden in nauwkeurig omschreven situaties die niet gelden voor bijvoorbeeld de geesteswetenschappen en al helemaal niet in de esoterie. Het heeft totaal geen zin om de verworvenheden van de exacte vakken te projecteren naar andere domeinen waar ze gewoon niet voor ontworpen zijn. Daar gelden andere benaderingen. Wees dus op je hoede. Je kunt hooguit nagaan of er een bruikbare metafoor is te vinden, maar dat blijft dan wel speculatie en geen wet! Het is een oud alchemistisch gebruik om naar deze metaforen te zoeken.

In de filosofie van de Kabbalah worden de vier werelden in de Levensboom omringt door schillen van chaos ook wel de Wereld van de Duisternis genoemd. De Koningin van deze Duisternis staat bekend als Lilith. Op de tarotkaart van de Geliefden van Crowley en Harris zie je haar links bovenaan staan.

Als kaartlegger schep je chaos in de fantastische structuur van de Tarot door de kaarten te schudden voor het consult. Vervolgens maak je samen met de cliënt met behulp van een legpatroon een nieuwe en specifieke orde toegespitst in je advies op de vraagstelling van de cliënt. Het zal verkeren.

Na acht jaar heb ik in 2012 eindelijk De gevleugelde Tarot, een kleurrijke eigentijdse interpretatie als kaartdeck uitgebracht. Het inspireerde me direct tot het vervaardigen van de kleine handleiding. In de Appendix Heen en weer in de Tarot hierna krijg je een beeld van het vermogen van de Tarot. Het voornaamste doel van de Tarot is zelfinzicht en zelfheling.

Al ver voor onze jaartelling werd op ons noordelijk halfrond bij de winterzonnewende de terugkeer van de zon gevierd. In de Scandinavische landen, die als laatste volken in Europa gekerstend zijn, worden die feesten nog steeds in leven gehouden.

Thor Zeus

Met Kerstmis vieren wij heidenen dat nog steeds met overvloedige maaltijden. Met Oud en Nieuw gedragen we ons als Wodan en Thor en bestoken we de hemel met donder en bliksem.

Opdat het je goed gaat.

Levensboom

Heen en weer in de Tarot

Bij de tienkaarten in de Kleine Arcana ben je in de filosofie van de Kabbalistische Levensboom aangeland in de laatste sfeer. De bedoeling is dat je permanent heen en weer gaat in de boom van het leven om te blijven groeien.

Staven Aas Staven 10

In Staven Aas begon je de weg van willen zijn en groeien met passie. Bij Staven 2 heb je met heel veel vuur je eigen positie ingenomen. Daarom kon je in Staven 3 je stralende levenspad volgen naar de vrede en ontplooiing die je zoekt in Staven 4. Het leven gaat verder in Staven 5 met hernieuw­de strijd en streven, wat leidt tot de creatieve inzichten van Staven 6. In Staven 7 zet je moedig de beuk in de gevestigde orde om in Staven 8 de oerwaarden te ontdekken die je in Staven 9 hebt omgevormd in het harmonische patroon van donker en licht. Aldus in Staven 10 aangekomen is je succesvol­le ontwikkeling je tot een drukkende last geworden. Nu moet je terug, de weg terug, om je weer te bevrijden van het juk van de plicht en te komen tot vrije zelfontplooiing.

De drukkende plicht bij staven 10 kun je met de kracht van inzicht in donker en licht van Staven 9 de fundamentele oervormen van Staven 8 neerzetten zodat je jezelf heldhaftig kunt herscheppen in Staven 7. De zekere overwinning van Staven 6 wordt nog eens beproefd op je creatieve vermogen in Staven 5 totdat je de ware vrede van Staven 4 kunt bereiken. In de deugdelijke vreugde van Staven 3 vind je het zuivere vuur van bestaan bij Staven 2 opdat je in volle vrijheid kunt existeren in Staven Aas.

Heen en weer in de Tarot

Bekers Aas Bekers 10

Bekers Aas is de oerbron van het alomvattende zuivere gevoel van leven. Bij Bekers 2 wordt de oprechte liefde voor het leven manifest. In Bekers 3 beleef je intens de overvloed van de vruchtbare passie die in Bekers 4 weelderig tot uitdrukking komt, maar niet meer als vanzelfsprekend wordt ervaren. Het kan zich keren. Bij Bekers 5 onderga je de teleurstelling van de afgewezen liefde die bij Bekers 6 wordt teruggevonden in hernieuwd genot. In Bekers 7 zit je in het moeras van verwarde en verdorven gevoelens. In de Bekers 8 verwerk je het gebrek aan liefde en aandacht zodat je in Bekers 9 de volle vreugde van de alles openende liefde kunt beleven. In Bekers 10 is de heelheid van je klare gevoel hersteld en ben je tot een rijp evenwicht gekomen. De terugtocht naar de diepste oerbron kan worden begonnen.

Met de energie van het klare inzicht in je gevoelens van Bekers 10 overwin je, samen met de wezenlijke vreugde van het absolute geluksgevoel in Bekers 9, de indolentie van de afwijzing bij Bekers 8 om zo je innerlijke zachtheid en onschuld te hervinden. Met deze nieuw hervonden zelfliefde kun je aan het moeras van verdorvenheid van Bekers 7 ontsnappen zodat je in Bekers 6 volop kunt genieten van je innerlijke zuiverheid. Op deze manier kun je de immense pijn van de afwijzing en teleurstelling bij Bekers 5 zijn plek geven zodat je jezelf voortaan zorgzaam kunt koesteren in Bekers 4. Ja, verdriet kan ook verkeren. Met grote tederheid kun je bij Bekers 3 de schat van de ware genegenheid ontvangen en teruggeven, zodat je in Bekers 2 in harmonie met jezelf en de ander verbonden bent met het universele beginsel van de absolute liefde bij Bekers Aas.

Heen en weer in de Tarot

Zwaarden Aas Zwaarden 10

Zwaarden Aas staat voor het doorzien van de wijsheid van de kosmos en de bewustwording van onze verheven aard. In Zwaarden 2 zoek je de ultieme waarheid om rust te vinden in jezelf. Hierbij kun je door de onbegrensdheid van de mogelijkheden de weg kwijt raken en verzanden in innerlijke twijfel. Bij de Zwaarden 3 slaat deze twijfel om in dodelijke smart vanwege het niet te begrijpen verdriet in onze wereld. Wat is in hemelsnaam de zin van het bestaan? In Zwaarden 4 rust je uit om evenwicht te zoeken in de chaos van de verwarring. Bij Zwaarden 5 neem je manmoedig de draad weer op om je schaduw te verhelderen, alles moet anders, alles moet op zijn kop. Je zoekt het in het rechtlijnige weten, gesteund door je enorme verlangen naar harmonie en liefde in Zwaarden 6. Al je pogingen tot opheldering zijn vruchteloos gebleken zodat je bij Zwaarden 7 het roer omgooit en je twijfel radicaal omzet in het vernieuwende inzicht dat een speelse benadering nodig is. In Zwaarden 8 slaat het spelen om in een verwoede poging om alleen met zwart te winnen in het ingewikkelde schaakspel van het leven. In Zwaarden 9 geef je op. Het is wreed, maar je kunt niet winnen met alleen maar zwart. Je hebt de witte stukken van nieuw inzicht nodig. Het offer dat nog resteert is de overgave. Bij Zwaarden 10 neem je dit offer aan en leg je het oude denken af om in stilte weer opnieuw te beginnen.

Met het gerijpte weten van de stilte ga je bij Zwaarden 10 aan de slag. Het denken moet in dienst staan van je gevoel en je intuïtie, andersom gaat niet. Zo kun je in Zwaarden 9 in alle rust het grote verdriet van Zwaarden 3 zijn plek geven. Zwart en wit, licht en donker zijn gelijkwaardige partners weet je nu in het schaakspel van het leven bij Zwaarden 8. Hiermee kun je de paradoxale situaties van Zwaarden 7 omzetten in het verfijnde weten dat je met vertrouwen, hoop, liefde en geduld de harmonie kunt vinden die je zoekt bij Zwaarden 6. Zo kun je in liefde keren bij Zwaarden 5 en de schoonheid van de schepping zien in Zwaarden 4. Je hebt de oerpijn van verdriet in zwaarden 3 nu liefdevol veranderd in het leven vanuit de bron van vrede van Zwaarden 2. Bij Zwaarden Aas kun je thans helder het te volgen pad der liefde beschrijven voor jezelf en de ander.

Heen en weer in de Tarot

Pentakels Aas Pentakels 10

In Pentakels Aas begon je met het grote werk om jezelf zuiver neer te zetten op aarde. Bij Pentakels 2 kwam je erachter dat dit met vallen en opstaan alsmede met voortdurende wisselingen gepaard gaat. Met het grote doorzettingsvermogen en de volle gerichtheid op het schone van Pentakels 3 kom je tot je eigen zekerheid in de zelfstandige positie van Pentakels 4. In Pentakels 5 bemerk je dat het vasthouden aan je verworven schijnzekerheden leidt tot verlies van alles wat je hebt opgebouwd. Je moet opnieuw beginnen om in Pentakels 6 tot nieuwe vreugde te komen. Dat wordt in Pentakels 7 heftig getoetst op de juiste inzet en je billijke onbaatzuchtigheid. In Pentakels 8 zoek je behoedzaam en rustig de zon op om jezelf in Pentakels 9 de liefde voor het volle leven te schenken. In Pentakels 10 heb je het eindelijk begrepen, je bent thuisgekomen in jezelf om de weg terug naar je oorspronkelijke doel te vinden om het te delen met de ander.

Met de rijkdom van de gelouterde talenten van Pentakels 10 en het bezit van de harmonische liefde in Pentakels 9 koester je het geluk van jezelf en de ander bij Pentakels 8. Je vergokt dit niet bij Pentakels 7, maar gaat in liefde en tederheid naar het succes van Pentakels 6. Liefde delen levert op. Dat is de kern om uit de vastgelopen situaties in Pentakels 5 te komen, zodat je vanuit de veilige en volle zekerheid van Pentakels 4 de ultieme schoonheid van de schepping in Pentakels 3 kunt ervaren. Je bent nu in staat om in Pentakels 2 de wisselingen in het leven harmonisch en speels tegemoet te treden zodat je bij Pentakels Aas met volle teugen kun genieten van de zuiverheid in het aardse bestaan.