Category archives for Artikelen

Torakel 45

Dick en Henny schrijven per seizoen een eigentijdse column over wat er nu speelt aan de hand van de oerbeelden uit de Tarot. Laat het zijn. Each season Dick and Henny write a contemporary column about what is going on based on the archetypes from the Tarot. Let it be. Zomer Torakel Wij zijn geboren […]

Over Bed, Bad, Brood en Boot

In de vroege ochtend van deze Koningsdag droomde ik dat ik met enkele collega’s had geboekt op een enorm en luxueus passagiersschip onder Nederlands vlag met liefst zeven passagiersdekken. Zelf zat ik in de middelklasse omdat ik niet meer kon betalen. De reis was geboekt, maar het eten kon je zelf uitzoeken in allerlei dure […]

Grondslag & Toetssteen

We hebben gezien dat de Tarot is te plaatsen in een lange traditie van de worstelende mens in een groots proces van zelfbevrijding en zelfontplooiing. De afgelopen vierduizend jaar is het vrouwelijke element onder invloed van het patriarchale denken voortdurend meer verdonkeremaand en in de ban gedaan. Dat vrouwelijke laat zich echter niet in de […]

Jungiaanse terminologie

Op een groot aantal plaatsen ga ik in op het werk van Carl Jung. Het is onmogelijk zijn gedachtegoed hier te beschrijven. Volstaan wordt met een beknopte omschrijving van de gebruikte termen. In de kaartbeschrijvingen zelf wordt het hier en daar net even iets anders geformuleerd. Een prachtig overzicht is te vinden bij ‘Van Anima […]

Heen en weer in de Tarot

Bij de tienkaarten in de Kleine Arcana ben je in de filosofie van de Kabbalistische Levensboom aangeland in de laatste sfeer, zie aldaar. De bedoeling is dat je permanent heen en weer gaat in boom van het leven om te blijven groeien. In Staven Aas begon je de weg van willen zijn en groeien met […]

Tarot in de Babylonische decanaten

Als natuurwetenschapper was ik gefascineerd door de toedeling van de planeten in de dierenriem aan de tarotkaarten van de Kleine Arcana door Aleister Crowley. Hierboven zie je als voorbeeld de set tweekaarten met Mars in Ram, Venus in Kreeft, Maan in weegschaal en Jupiter in Steenbok. Het inspireerde mij als tarotist om een omdraaiing te […]

Over chaos & Orde

In mijn artikelen over Tarot in de Kabbalistische Levensboom en Over Intuïtie en Waarheid ben ik diepgaand ingegaan op de samenhang van de beide esoterische systemen. Hiernaast zie je nog eens de Levensboom en verderop in de tekst De gevleugelde Tarot in de Levensboom. Het ziet er allemaal heel gelikt, evenwichtig en ordelijk uit en […]

Staven 10 & de Prinses

Traditioneel staat Staven 10 voor beklemming en een nieuw begin. Je voelt je down omdat je teveel van jezelf gevergd hebt. De zaken zijn je boven het hoofd gegroeid. Bevrijd je van al die tegenstrijdigheden en moeilijkheden zodat je energie weer vrijkomt. De tarotkaart uit De gevleugelde Tarot is duidelijk een copycat van de Rider […]

Tarot in de Levensboom

Je ziet hier De gevleugelde Tarot weergegeven in de Kabbalistische Levensboom. De verantwoording en totstandkoming van deze indeling is verwoord in mijn artikel Over Intuïtie en Waarheid in Tarot Magazine 47. Voor een mooi printbare versie, klik hier Meer over de kaarten in de boom.

Over Intuïtie en Waarheid

Alle kaarten van de Tarot gaan in feite over Intuïtie en Waarheid. Er is heel wat geschreven over oude kaarten uit de Tarot waarin kaarten voorkomen met namen als Juno en Jupiter, pausin en paus, Isis en Osiris, Hogepriesteres en Hogepriester. Dat hoort bij de Grote Verwarring zoals beschreven in het artikel over Ridders, Paarden […]

Over Ridders, Paarden en Koningen

De Prins heerst niet! Hij is geen Koning, hij is de zoon van de koning en de koningin of de gemaal van de heersende Vorstin. De Prins is dus nooit de Koning, ook niet in de traditie van de Tarot en al helemaal niet in de Tarot van Aleister Crowley en Frieda Harris. Ik gooi […]

Tarot in de Kabbalistische Levensboom

Denk maar niet dat ik je in deze luttele bladzijden de Kabbalah kan uitleggen. Dat geldt trouwens evenzeer voor de Tarot. En vooraf voor alle duidelijkheid, je kunt een heel goede kabbalist zijn zonder ook maar iets van de Tarot te weten. Andersom hoef je als tarotist niets van de Kabbalah te weten om een […]

Even onder bèta’s

Dat Paracelsus, arts en grondlegger van de huidige toxicologie, een alchemist was is algemeen bekend, hij kwam er rond voor uit. Hij kon het zich permitteren dit niet koste wat kost geheim te houden, omdat hij zich toentertijd als een verdienstelijk theoloog kon verweren. Dat Newton het merendeel van zijn tijd aan de alchemie besteedde is veel en […]

Bekers 3 en de Keizerin

Met genoegen geniet ik van bruisende schoonheid Traditioneel staat bekers 3 voor liefde, geluk, harmonie, vreugde, genezing, geld zat en grootmoedigheid. Verwerken van treurig verlies komt ook voor. Negatief kan de kaart omslaan in overdaad aan genot of de uit de hand gelopen begeerte en het niet meer zien zitten. Je ziet hier de drie […]

Boek onder de loep: De Sleutel tot Zelf-Bevrijding

Christiane Beerlandt: De Sleutel tot Zelf-Bevrijding Dertiende, herziene en vermeerderde druk, 54€ ISBN 978-90-75849-32-5, 2009 De sleutel tot zelfbevrijding is een dikke pil van ongeveer 1373 bladzijden. Het is een fraai uitgegeven ingebonden encyclopedisch werk dat lekker in de hand ligt. Het boek bestaat uit twee delen. In deel I geeft de Vlaamse auteur in […]

Wederwaardigheden rondom een voet

Op dinsdag 17 augustus 2010 werd ik van de ene minuut op de andere lam gelegd. Maandagmiddag had ik nog lekker hard gelopen. Dinsdagochtend heb ik nog met een vijftal flessen water van twintig liter gerommeld. Na de lunch zat ik aan tafel rustig en geconcentreerd een boek te lezen. Ik voelde me topfit en op […]

Vrouw & Animus

Hierbij ter illustratie een foto van een beeldje dat rondzwerft in het onbewuste of bewuste collectief van Bali. Het heeft geen naam. Het kan een uiting zijn van het Saktisme zoals ik heb beschreven in Staven 2 van De stok van Thot, ik weet het niet. Het is dan Pârvati in liefdevolle vereniging met haar […]

Het spelen van het spel

We hebben nu de Tarot in veel verschillende ordeningen besproken. Het leven kent eveneens allerlei ordeningen, bijvoorbeeld opgaan, blinken en verzinken of de verschillende fasen in een mensenleven van kindertijd, pubertijd, volwassenheid, rijpheid en inkeer. Je kunt ook de kaarten koppelen aan deze indelingen. Hoewel er orde is, verloopt niet alles ordelijk. Er is zowel […]

Geschiedenis van de Tarot

Dit is geen historische analyse van de Tarot. Het grootste overzicht van bestaande Tarot spelen vind je in de uit drie delen bestaande Encyclopedia of Tarot (Kaplan, 1978, 1986, 1990, U.S. Games Systems). Het beslaat de laatste vijf eeuwen, een vierde deel is in voorbereiding. Voor een uitstekend overzicht van het occulte denken wordt verwezen […]

Getalskwaliteiten & Tarot

Getallen zijn voor ons louter getallen, kwantitatieve eenheden. Dat was in oude tijden anders. Daar beschouwde men getallen ook als symbool, dat wil zeggen als een kwaliteit. Zo is het getal 3 het getal van de vruchtbaarheid en de groei terwijl de 5 iets wezenlijks uitdrukt wat nog terug te vinden is in het woord […]

I Tjing & Tarot, een tipje van de sluier

Verhandeling over de samenhang van I Tjing & Tarot I Tjing, het boek der veranderingen, is ontstaan in het verre China vermoedelijk zo’n 5000 jaar geleden, maar dat is in de nevelen van de tijd gehuld. Bij deze nodig ik u uit het ontvankelijke in uw hart te zetten en mee te gaan in deze […]