Jungiaanse terminologie

· Artikelen
Author

Op een groot aantal plaatsen ga ik in op het werk van Carl Jung. Het is onmogelijk zijn gedachtegoed hier te beschrijven. Volstaan wordt met een beknopte omschrijving van de gebruikte termen. In de kaartbeschrijvingen zelf wordt het hier en daar net even iets anders geformuleerd. Een prachtig overzicht is te vinden bij ‘Van Anima tot Zeus’ (Timmer, 2001).

Dit begrippenkader is integraal overgenomen uit De stok van Thot.

De begrippen staan in alfabetische volgorde.

Je moet dit stukje wel van A tot Z lezen omdat alle begrippen op elkaar betrokken zijn.

Anima en Animus zijn respectievelijk het innerlijke vrouwbeeld of de vrouwelijke zielskrachten van de man en de personificatie van de mannelijke natuur of het mansbeeld van de vrouw. Het zijn beide archetypische beelden die de grondslag vormen van de vrouwelijke aspecten van de man en de mannelijke aspecten van de vrouw die als tegenstellingen worden gezien en ervaren. Veel beknopter kan het niet.
Deze oerbeelden worden in eerste instantie niet bewust ervaren, maar […]

Lees of print het artikel

Rood hart