Grondslag & Toetssteen

· Artikelen
Author

IsisWe hebben gezien dat de Tarot is te plaatsen in een lange traditie van de worstelende mens in een groots proces van zelfbevrijding en zelfontplooiing.

De afgelopen vierduizend jaar is het vrouwelijke element onder invloed van het patriarchale denken voortdurend meer verdonkeremaand en in de ban gedaan. Dat vrouwelijke laat zich echter niet in de luren leggen, het is de bron van alle leven en liefde. Dit is onder andere beschreven in de kaarten van de Lust en de Aeon.

De vrouw is wel ondergronds gegaan, ze kon niet anders. In onze tijd komt zij weer stralend naar boven. Niet om het mannelijke te ontkennen of te verdrijven. Het gaat nu om de bewuste erkenning van de gelijkwaardigheid van het mannelijke en het vrouwelijke, die twee kunnen niet zonder elkaar. Je moet het leven ondergaan in zowel je mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten. Die twee moeten samenkomen in jezelf vanuit de zuivere onbevangenheid van je innerlijk kind. De hele Tarot kun je zien als het ruimte scheppen voor liefde en de terugkeer naar het zuivere kind in jezelf.

Hoofdstuk 8 is rechtstreeks overgenomen uit De stok van Thot (2004)

Lees of print

Hier zie je een kaart van Isis zoals zij twee- tot drieduizend jaar voor Christus in het oude Egypte werd afgebeeld. Het is het oerbeeld van Maria zoals we dat hier in het Westen kennen. Deze Isis zelf is weer gestoeld op nog veel oudere oerbeelden van de godin van de liefde.

Isis leefde voort in Mirjam de profetes, aanvoerster in de grote zoektocht naar zelfheling, samen met haar broers Mozes en Aäron. Na de tocht door de Schelfzee zong Mirjam het overwinningslied. Samen met Aäron verzette zij zich tegen Mozes toen hij het pad van de onzuiverheid opging. Mirjam heeft haar naam en kracht doorgegeven aan Maria. Maar haar eigen ‘bergrede’, die afweek van die van Mozes, is door de patriarchale overheersing volledig verdwenen.

De zuiverheid van die rede is eind vorige eeuw verwoord – ook door een vrouw – in de Bergrede van Oriah. Daar kan Mozes met zijn stenen tafelen een puntje aan zuigen. Deze rede vertolkt de grondslag voor de toetssteen van ons handelen. Alleen zo kun je Tarot bedrijven.

Rood hart

De Bergrede van Oriah

Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet.
Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van je hart.

Het interesseert me niet hoe oud je bent maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat Leven heet.

Het maakt me niet uit welke planeten je horoscoop beïnvloeden.
Waar het mij om gaat is of je ooit tot de kern van je verdriet bent doorgedrongen en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je juist ontvankelijk hebben gemaakt of dat deze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.

Wat ik wil weten is of dat jij pijn, die van mij of van jezelf, kunt laten zijn zonder een vinger te verroeren, zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.

Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe.

Of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn.

Realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen door herinnering aan beperking vanuit je menselijke bestaan.

Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet.

Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen om trouw te zijn aan jezelf.

Of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt om verschoond te blijven van verraad vanuit je ziel.

Geef me een bewijs van je trouw opdat ik zal weten dat je vertrouwen waard bent.

Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi en is het leven zelf voor jou de bron waaruit je levenskracht kunt putten.

Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid, die van jou en mij en toch aan de rand van een meer staan en luidkeels tegen het zilver van de maan roepen: ‘YES’.

Ik hoef niet te weten waar je woont, of hoeveel geld je hebt.

Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst op te staan, en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen.
Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent.

Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan.

Het gaat niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd.
Voor mij is het van groot belang, van jou te horen welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen is weggevallen.
Of jij alleen kunt zijn met jezelf en of jij het werkelijk goed hebt met jezelf wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.

Oriah Mountain Dreamer


Lees of print

Integriteit

INTEGRITEIT