Tarot in de Babylonische decanaten

· Artikelen
Author

Staven 2Bekers 2Zwaarden 2Schijven 2

Als natuurwetenschapper was ik gefascineerd door de toedeling van de planeten in de dierenriem aan de tarotkaarten van de Kleine Arcana door Aleister Crowley. Hierboven zie je als voorbeeld de set tweekaarten met Mars in Ram, Venus in Kreeft, Maan in weegschaal en Jupiter in Steenbok. Het inspireerde mij als tarotist om een omdraaiing te maken. Je kunt de tarotkaarten dus net zo goed in de Babylonische decanaten projecteren. Rond de kersttijd in 2001 ontdekte ik hoe je dat moest doen.
In De stok van Thot (Dick Schoof, Servire 2004) heb ik het resultaat beschreven. In dit artikel zet ik alles nog eens netjes op een rij.

Voor een mooi printbare versie klik hier

In de moderne schei- alsook natuurkunde worden de processen van en in de natuur bestudeerd en beschreven in termen die los staan van de directe betekenis van de natuur voor de menselijke geest, psyche of ziel. Dat is een vruchtbare benadering zoals blijkt uit de vele verworvenheden van de exacte vakken. Deze moderne natuurwetenschappelijke aanpak en theorieën zeggen daarmee echter niets over het hoe, wat en waarom van de kwaliteiten van het menselijke bestaan.

Kaart XIV van de Gevleugelde Tarot

Alchemie

De alchemie als grootvader en grootmoeder van de moderne wetenschap heeft altijd op twee sporen gelopen:
A. De technische bestudering van de natuur om de materie en zijn eigenschappen te snappen en te veranderen.
B. De veranderingen die in of buiten het laboratorium plaats vinden te beschrijven in termen van allegorische symbolen van de menselijke geest en ziel.
Er is dus een ambachtelijke en een speculatieve kant, waarbij het ene niet zonder het andere kan.
De alchemie wordt gekenmerkt door het streven om de tegenstellingen op ieder terrein van deze onvolmaakte wereld te overwinnen en zo de volstrekte Eenheid, het einddoel van het menselijk zoeken te bereiken: de absolute volmaaktheid en de onveranderbare gelukzaligheid, oftewel de voltooiing van het Grote Werk. Ga er maar aan staan.

Het moge duidelijk zijn dat spoor B het uitgangspunt is in de Tarot.

Babylonische decanaten

Astronomie is de beschrijving van de kosmos in wetenschappelijke termen, wat vergelijkbaar is met spoor A in de alchemie. In de astrologie wordt gepoogd deze kosmische beschrijvingen te vertalen in zinvolle betekenissen voor de mens te vergelijken met spoor B in de vorige paragraaf. In de Tarot gaat het natuurlijk weer vooral om het tweede spoor.
We beginnen in deze paragraaf echter met een technische beschrijving van het kosmische gebeuren.

Vanuit het heliocentrische systeem draaien de planeten, conform de realiteit, om de zon. Van de zichtbare planeten staat Mercurius het dichtste bij de Zon. Daarna volgt Venus, dan de Aarde waarom heen de Maan draait, vervolgens Mars, Jupiter en tot slot Saturnus als afsluiter.

Al vanaf de verre oudheid werden deze planeten (hier inclusief zon en maan) door mensen waargenomen en astrologisch geïnterpreteerd vanuit het gezichtspunt van de Aarde, we leven immers hier en niet op de Zon. Hierbij staan dan de omlooptijden van de Zon, Maan en de planeten door de horoscoopcirkel of dierenriem centraal.

De Maan gaat het snelst, ongeveer 4 weken. Saturnus doet er 30 jaar over. De zichtbare planeten beïnvloeden ons in een mensenleven, ze zijn persoonsgericht.
De laatste paar eeuwen zijn de voor het blote oog onzichtbare planeten Uranus, Neptunus en Pluto ontdekt met een omloopsnelheid van respectievelijk 84, 165 en 248 jaar. In de astrologie worden deze drie de generatieplaneten genoemd, omdat zij het leven van generaties beïnvloeden.

zonnestelstel

In de Tarot zijn we vooral gericht op personen, op onszelf. We concentreren ons dus op de Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus. De Aarde zien we natuurlijk niet aan de hemel. Daar leven we op en ondergaan we de sterkste invloed van.
In de Westerse astrologie is de dierenriem verdeeld in twaalf tekens: Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen. Ieder teken beslaat 30º van de cirkel van de dierenriem van 360º. Een decanaat beslaat 10º. Ieder teken is dus onderverdeeld in drie decanaten.
Aan ieder decanaat is in een bepaalde volgorde één van de oude of zichtbare planeten toegevoegd. Dus elk teken is onderverdeeld in drie decanaten met steeds een andere planeet die een specifieke kleuring aan het teken geeft. Dit zijn de zogeheten Babylonische decanaten, ook bekend als het decanaatsysteem van Chaldeus (er zijn meerdere systemen).

In het teken Stier is bijvoorbeeld het eerste decanaat gekleurd door de planeet Mercurius, het tweede door de Maan en het derde door Saturnus. Je hebt dus drie typen Stieren. De Zon doorloopt het teken Stier van ruwweg 22 april tot 22 mei. Bij mensen die in de eerste decade zijn geboren, dus van 22 april tot 2 mei, worden de eigenschappen van de Stier sterk gekleurd door de kenmerken van Mercurius. Het kunnen bijvoorbeeld ijverige denkers zijn of vasthoudende tobbers. Mensen van 2 tot 12 mei zijn gekleurd door de Maan, Stieren met veel vrouwelijke eigenschappen zoals gevoeligheid en ondoorgrondelijkheid. De Stieren uit de derde decade, van 12 tot 22 mei, worden daarentegen gekleurd door de typisch mannelijke eigenschappen van Saturnus. Ze kunnen bijvoorbeeld erg gesloten zijn, maar ook zeer gericht of “to the point” reageren.

De toedeling van de oude planeten aan de Babylonische decanaten op de dierenriem gaat in volgorde van de snelheid waarmee de planeten of lichten vanaf de aarde gezien zich door de dierenriem bewegen, steeds in cycli van zeven. Mars begint daarbij als eerste decanaat van Ram. Helemaal uitgeschreven is de volgorde als volgt (0-10°= eerste decanaat van een teken, 10-20° = tweede decanaat en 20-30° = derde decanaat).

Ram: 0-10º, Mars; 10-20º, Zon; 20-30º, Venus. Stier: 0-10º, Mercurius; 10-20º, Maan; 20-30º, Saturnus. Tweelingen: 0-10º, Jupiter; 10-20º, Mars; 20-30º, Zon. Kreeft: 0-10º, Venus; 10-20º Mercurius; 20-30º, Maan. Leeuw 0-10º, Saturnus; 10-20º, Jupiter; 20-30º, Mars. Maagd: 0-10º, Zon; 10-20º Venus; 20-30º, Mercurius. Weegschaal: 0-10º, Maan; 10-20º, Saturnus; 20-30º, Jupiter. Schorpioen: 0-10º, Mars; 10-20º, Zon; 20-30º, Venus. Boogschutter: 0-10º, Mercurius; 10-20º, Maan; 20-30º, Saturnus. Steenbok: 0-10º, Jupiter; 10-20º, Mars; 20-30º, Zon. Waterman: 0-10º, Venus; 10-20º, Mercurius; 20-30º, Maan. Vissen: 0-10º, Saturnus; 10-20º, Jupiter; 20-30º, Mars.

Adobe ImageReady

De Gevleugelde Mens

Na deze technische uiteenzetting volgt hier een wat aanschouwelijker beeld van de mens die zich verbonden voelt met de kosmos om zich heen.
Het pentagram of de vijfster staat symbool voor de mens. Je kent de fraaie figuur van Leonardo da Vinci in het vierkant en de cirkel. Op de kaart V van het Thot-deck zie je het pentagram dat een kinderfiguur omsluit, op de borst van de Hogepriester.
Het heptagram of de zevenster kun je zien als de Gevleugelde Mens, de mens die zich bewust is van zijn goddelijke inborst. Teken maar een zevenster in een cirkel. Je begint bovenaan met een punt voor de zondag en haalt het potlood niet meer van het papier tot er een echte ster staat met alle zeven punten op de cirkel. Het is makkelijk, je tekent de ster in de volgorde van de dagen van de week. Je hebt dan meteen alle planeten op de cirkel gezet. In de volgende figuur is dit in beeld gebracht.

Heptagram
Je hebt nu een overzichtelijk schets van de dagen van de week en de planeten waarnaar de dagen zijn genoemd. Wat meer is, als je met de klok meegaat en bij Mars begint, zie je tegelijkertijd de volgorde van de Babylonische decanaten weergegeven. Die volgorde kun je dus voortaan eenvoudig construeren met behulp van deze figuur.

Hoe wonderschoon zijn onze dagen van de week benoemd. Je kunt elke week opnieuw de zevenster realiseren. Je hebt er maanden en jaren de tijd voor.

In het centrum van Schijven Aas zie je eveneens een zevenster staan, puzzel maar even. Je ziet er trouwens ook twee vijfhoeken staan. Het barst er verder van de vleugels. Schijven Aas staat dus tevens voor het waarmaken van je volle potentie, lees de kaartbeschrijving er nog maar eens op na. En die van de Hogepriester natuurlijk.
De gevleugelde mens is rechtstreeks verbonden met de Zegewagen en de andere 7-kaarten. Daar ga je op de heenweg bewust het Gouden Pad van je zelfrealisatie. Je weet het inmiddels, in de Tarot ga je steeds heen en weer. Op de terugweg vanaf het Universum gaat het bij de Zegewagen om het inzicht van het verworvene. Je hebt de Graal gevonden en mag eruit drinken om dan vervolgens weer terug te gaan.
De gevleugelde mens is dus androgyn. Het gaat er niet om of je man, vrouw, kind of wijze bent. Je kunt slechts triomferen als je alle vier tegelijk bent. Je hebt elke week de gelegenheid.

Toedeling van de Decanaten aan de Kleine Arcana

De Babylonische decanaten zijn direct verbonden met de kaarten van de Kleine Arcana. Er zijn veertig kaarten en 36 decanaten.

Staven Aas Bokalen Aas Zwaarden Aas Schijven Aas

De vier Azen vertegenwoordigen steeds de kleur van hun element in hun volle potentie of volmaaktheid. Ze zijn verbonden met de vier elementaire driehoeken van de overeenkomstige tekens in de dierenriem. Dus:
Staven (Vuur en Willen) Aas met Ram, Leeuw en Boogschutter;
Bekers (Water en Voelen) Aas met Kreeft, Schorpioen en Vissen;
Zwaarden (Lucht en Denken) Aas met Weegschaal, Waterman en Tweeling;
Schijven (Aarde en Doen) Aas met Steenbok, Stier en Maagd.

Deze tekens zijn niet aangegeven op de kaarten van de Azen in het Thot-deck. Ik heb ze in De stok Van Thot wel vermeld bovenaan de kaartbeschrijvingen met een korte interpretatie erachter.

De decanaten worden vervolgens in setjes van drie toegekend aan de kaarten te beginnen met Staven 2. Dus:
Staven 2: Mars in Ram; Staven 3: Zon in Ram; Staven 4: Venus in Ram.
Daarna verder met:
Schijven 5: Mercurius in Stier; Schijven 6: Maan in Stier; Schijven 7: Saturnus in Stier.
We vervolgen dan met:
Zwaarden 8: Jupiter in Tweelingen; Zwaarden 9: Mars in Tweelingen; Zwaarden 10: Zon in Tweelingen.
Dan:
Bekers 2: Venus in Kreeft; Bekers 3: Mercurius in Kreeft; Bekers 4: Maan in Kreeft.
Vervolgens weer verder met Staven:
Staven 5: Saturnus in Leeuw; Staven 6: Jupiter in Leeuw; Staven 7: Mars in Leeuw.
Schijven 8: Zon in Maagd; Schijven 9: Venus in Maagd; Schijven 10: Mercurius in Maagd.
Enzovoort. Als je wilt kun je dit als oefening verder zelf geheel uitschrijven.

Behalve de Azen zijn alle decanaten expliciet aangegeven op de kaarten van de Kleine Arcana van het Thot-deck.

Bij Staven 2 bijvoorbeeld staat het symbool van Mars middenboven op de kaart en het teken van Ram middenonder voor Mars in Ram. In de kaartbeschrijvingen in De stok van Thot zijn deze decanaten net als bij de Azen bovenaan benoemd en voorzien van een korte betekenis.

De Hofkaarten in de Dierenriem

De Hofkaarten zijn eveneens ingedeeld op de dierenriem. Dat gaat net als bij de Kleine Arcana een beetje ingewikkeld. Dit komt omdat net als in de werkelijkheid alle elementen niet netjes van elkaar zijn gescheiden: hier een straal Vuur, daar een schaal Water, hier een streep Lucht en daar weer een bol Aarde, zo gaat het dus niet. Neen, alles gaat door elkaar heen in min of meer ordening of min of meer chaos. De Kosmos en wijzelf hebben alles in ons. Het gaat daarbij om het in evenwicht houden en tegenwicht geven. Alleen zo kunnen de kaarten op empirische wijze verschillende typen mannen, vrouwen en situaties onderscheiden.
Het voert te ver om hier de criteria voor de indeling nader te bespreken. Het is leuk en zinvol om zelf te mijmeren over het hoe en waarom van de toedeling. Het bevordert het inzicht in de samenhang van de decanaten met de kaarten van de Kleine Arcana en de Hofhuishouding en verhoogt het gevoel met de elementen.

De Koninginnen staan steeds op de eerste en tweede decade van het kardinale teken van de kleur van hun element (Staven = Vuur, Bekers = Water, Zwaarden = Lucht en Schijven = Aarde).
De Prinsen staan op de eerste twee decaden van het vaste teken van hun element en de Ridders weer op de eerste en tweede decade van het bewegelijke teken van hun element.

Elke kaart grijpt terug naar de derde decade van het vorige teken om zo schakels in de Dierenriem te vormen.
Dit gaat dan als volgt (B = Bekers, P = Prins, Q = Koningin, R = Ridder, Sc = Schijven, St = Staven, Zw = Zwaarden, 1 = eerste decade, 2 = tweede decade en 3 = derde decade).

Ram 1: StQ. Ram 2: StQ. Ram 3: ScP. Stier 1: ScP. Stier 2: ScP. Stier 3: ZwR. Tweelingen 1: ZwR. Tweelingen 2: ZwR. Tweelingen 3: BQ. Kreeft 1: BQ. Kreeft 2: BQ, Kreeft 3; StP. Leeuw 1: StP. Leeuw 2: StP, Leeuw 3: ScR. Maagd 1: ScR. Maagd 2: ScR. Maagd 3: ZwQ. Weegschaal 1: ZwQ. Weegschaal 2: ZwQ. Weegschaal 3: BP. Schorpioen 1: BP. Schorpioen 2: BP. Schorpioen 3: StR. Boogschutter 1: StR. Boogschutter 2: StR. Boogschutter 3: ScQ. Steenbok 1: ScQ. Steenbok 2: ScQ. Steenbok 3: ZwP. Waterman 1: ZwP. Waterman 2: ZwP. Waterman 3: BR. Vissen 1: BR. Vissen 2: BR. Vissen 3: St Q.

Crowley heeft in The book of Thoth de Prinsessen niet in de dierenriem geplaatst (hij heeft wel meer niet uitgelegd of benoemd).

Staven prinses Bokalen Prinses Zwaarden Prinses Schijven Prinses

De Prinsessen staan onder meer voor liefde geven in de stof, waarvoor Venus symbool staat. In analogie met de Azen vertegenwoordigen de Prinsessen de volle potentie van de kleur van hun element, echter hier gekleurd door de Godin van de Liefde. Dus:
Staven Prinses: Venus in Ram, Leeuw en Boogschutter. Bekers Prinses: Venus in Kreeft, Schorpioen en Vissen. Zwaarden Prinses: Venus in Weegschaal, Waterman en Tweelingen. Schijven Prinses: Venus in Steenbok, Stier en Maagd.

In de Germaanse Mythologie worden de Goden en Godinnen verdeeld in Azen en Wanen.

ThorFreyaDe Azen zijn vooral te omschrijven als de strijdbare kosmische energieën vanuit het mannelijke perspectief. De Wanen zijn met name te kenmerken als vruchtbaarheidsgodinnen waarbij het vrouwelijk perspectief voorop staat. Er treden overigens talloze wisselwerkingen op, zo zijn er mannelijke vruchtbaarheidsgoden en vrouwelijke strijdgodinnen.

Vanzelfsprekend heeft ieder mens beide energieën en perspectieven in zich. Je kunt de Azen in de Tarot zien als de mannelijke kosmische krachten en de Prinsessen als de vrouwelijke tegenhangers. Het gaat om de vereniging van beide.

De decanaten van de Hofkaarten zijn niet aangegeven op de Crowley/Harris kaarten. Wel heb ik ze in De stok van Thot boven aan iedere kaartbeschrijving vermeld, voorzien van een beknopte duiding.

Nu ga ik in op de betekenis van de Tarot in de Babylonische decanaten voor jou.

Persoonskaarten in jouw Babylonische decanaat

Dierenriem
Hiervoor zag je hoe de kaarten in de Babylonische decanaten van de Dierenriem zijn gesitueerd. Op basis van je geboortedatum is het mogelijk uit die gegevens een kaart uit de Kleine Arcana en een kaart uit de Hofhouding als je eigen persoonskaart vast te stellen. Je bepaalt dan meteen de planeet die steeds opnieuw van grote betekenis voor je is. Die planeet is net zo belangrijk voor jou als het zonneteken in je eigen geboortehoroscoop.
In De stok van Thot heb ik deze gegevens geordend in een tabel met de kaarten van het Thot-deck. Zo kun je op eenvoudige wijze de persoonskaarten vaststellen op grond van de Babylonische decanaten die verborgen zijn in het systeem van dit deck. Het doet recht aan zowel Aleister Crowley, de ontwerper, als Frieda Harris, de kunstenares, dit expliciet naar buiten te brengen. Andere Tarotdecks hebben vaak andere namen. Als eerbetoon aan de kunstenares Pamela Colman Smith heb ik met dezelfde gegevens eveneens een tabel opgenomen, maar dan met de kaartnamen van de Rider Waite Tarot.
Hierna heb ik andermaal De gevleugelde Tarot in de Babylonische decanaten geprojecteerd en in een overzichtstabel gezet.
Met deze tabel verkrijg je meer specifieke informatie over jezelf als persoon.

De kaart van de Kleine Arcana staat voor je levensmissie. Je zult de energie van deze persoonskaart op alle mogelijke manieren tegenkomen in je leven. De Hofkaart is daarbij je hulpkaart in jouw eigen missie van het Grote Werk.

Als je over een geboortehoroscoop beschikt kun je precies zien in welke decade de zon staat. Uit de tabel haal je dan de bijbehorende planeet en de beide tarotkaarten.

Heb je geen geboortehoroscoop dan kun je met behulp van de data in de tabel bepalen welke planeet en kaarten bij je horen. Je bent bijvoorbeeld op 10 juni 1988 geboren en valt daar mee binnen het Dierenriemteken Tweelingen. Dat loopt van 22 mei tot 22 juni, in totaal een periode van 31 dagen. Er zijn drie decaden, dus elke decade duurt 10,33 dagen. De drie decades lopen dus van 22 mei tot 2 juni, van 2 juni tot 12 juni en van 12 juni tot 22 juni. Tien juni valt binnen de tweede decade. Je zult als Tweelingen om moet leren gaan met de vurige planeet Mars. Je ziet in de tabel dat Zwaarden 9 en Zwaarden Koning bij je horen als de twee Babylonische persoonskaarten.

De data in de tabel variëren jaarlijks een beetje. Het zijn dus ruwe data en op de grenzen van de tekens en decaden werkt het niet goed. Je zult dan alsnog een horoscoop moeten raadplegen dan wel twee karakteristieken moeten lezen om zo na te gaan wat het meest bij jou hoort. In het merendeel van de gevallen is dat echter niet nodig.

Nog een laatste voorbeeld. Je verjaardag valt op 24 december. Dan ben je zeker een Steenbok en wel van de eerste decade. De extraverte planeet Jupiter hoort bij je. Dat botst in eerste instantie met de introverte aard van de Steenbok die alles binnen wil houden. Steenbokken kennen deze spanning in hun persoon wel. Ze zullen daar in de loop van hun leven goed mee moeten leren omgaan.
In Pentakels 2 als persoonskaart kun je lezen hoe dat te werk gaat. Verzamel dus alle informatie die je maar kunt krijgen. Als hulpkaart bij al deze processen staat de levenslustige en vruchtbare energie van Koningin Pentakels tot je beschikking. Neem de kaarten erbij en lees de kaartbeschrijvingen er nog maar eens op na.

Overzicht Babylonische Decanaten