Het spelen van het spel

· Artikelen
Author

We hebben nu de Tarot in veel verschillende ordeningen besproken. Het leven kent eveneens allerlei ordeningen, bijvoorbeeld opgaan, blinken en verzinken of de verschillende fasen in een mensenleven van kindertijd, pubertijd, volwassenheid, rijpheid en inkeer. Je kunt ook de kaarten koppelen aan deze indelingen.
Hoewel er orde is, verloopt niet alles ordelijk. Er is zowel orde als chaos, ook in je eigen leven. Patronen op het ene niveau zijn herkenbaar op een ander niveau. Soms draait alles in verwarring door elkaar. In de bewustwording van het onbewuste zijn eveneens fasen en patronen te onderscheiden. Het is hiervoor allemaal uitgebreid aan de orde geweest.
Tarot is in essentie betekenis geven. Betekenis in en van het leven. Je kunt naar het systeem kijken zoals we in de vorige hoofdstukken hebben gedaan of naar een be-paalde kaart en die op je in laten werken om te groeien.
Tarot is echter ook een kaartspel, het moet gespeeld worden om betekenis te geven. Het leven is dynamisch en het kaartspel is dynamisch.
Kaartleggen is betekenis geven aan een bepaalde situatie op een bepaald moment. Het kan worden gezien als het oproepen van synchroniciteit (zie hoofdstuk 5 over de Jungiaanse terminologie). Je wordt aangeslagen door het lot.
Bij de Tarot gaat het niet om het vast blijven zitten in het verleden of het vluchten naar de toekomst. Het gaat: […]

Hoofdstuk 6 is rechtstreeks overgenomen uit De stok van Thot

Over het oprekken van het nu
Legpatronen
Persoonskaarten
Overzicht Babylonische decanaten

Lees of print dit hoofdstuk

Rood hart