Over Intuïtie en Waarheid

· Artikelen
Author

Juno

Juno en Jupiter

Alle kaarten van de Tarot gaan in feite over Intuïtie en Waarheid.
Er is heel wat geschreven over oude kaarten uit de Tarot waarin kaarten voorkomen met namen als Juno en Jupiter, pausin en paus, Isis en Osiris, Hogepriesteres en Hogepriester. Dat hoort bij de Grote Verwarring zoals beschreven in het artikel over Ridders, Paarden en Koningen in TM 46. Die lastige en nodige Verwarring.
Zo wordt er gesproken over verborgen en al dan niet bewust versluierde kaarten die nu weer worden hersteld. Dat kan en mag natuurlijk allemaal best. Het is hoe dan ook een gegeven dat in een groot aantal spellen kaarten van Juno en Jupiter over en weer zijn verwisseld met de Hogepriesteres en de Hogepriester. Interessant hierbij is dat Intuïtie wordt gekoppeld aan de vrouwelijke Juno en de Waarheid aan de mannelijke Jupiter.
Juno en Jupiter staan bekend als godin en god van de vruchtbaarheid in de Romeinse mythologie.

Voor een mooi printbare versie klik hier

In TM 45 heb ik de tarot in de kabbalistische boom van het leven beschreven aan de hand van het Thot-deck (zie hieronder).
Tarot in de Levensboom
Er zijn auteurs die de volgorde van de Grote Arcana veranderen. Daarmee verlaten ze wel de systematiek van de Golden Dawn over Tarot en de Levensboom waar heel lang over nagedacht is.

Vanzelfsprekend komt daar dan weerstand tegen, vooral als gesuggereerd dan wel betoogd wordt dat met die nieuwe nummering dat ene Tarotdeck voortaan de enige echte ware is. De rest is dan oude koek. Zo werkt het niet!
Ik kan er zelf best mee kaartleggen hoor, maar ja ik ben sommige verbanden kwijt. Die fraaie verbinding met de Levensboom bijvoorbeeld.

De gevleugelde Tarot

De oerbeelden van de Tarot zijn vastgelegd in vele bekende en onbekende kaartspellen. De Tarot gaat alsmaar mee met de tijd. Zo is de Tarot van Marseille nog altijd bekend, maar niet veel mensen worden er vandaag de dag nog door geïnspireerd. De Rider-Waite Tarot is veruit het meest verkochte tarotdeck. Er zijn eindeloos veel variaties gemaakt met dit kaartdeck als uitgangspunt.
De kaartbeelden van Pamela Colman Smith zijn inmiddels ruim een eeuw oud. Deze beelden zijn een uitdrukking van het bewuste en onbewuste collectieve willen, voelen, denken en doen aan het begin van de twintigste eeuw. Elke tijd vraagt om nieuwe kaartdecks. Voor een deel is dat de behoefte om een persoonlijke interpretatie te geven van het aloude orakel zoals het kaartspel van Salvador Dali. Daarnaast bestaat er permanent de drang om de archetypen te vertalen in meer eigentijdse opvattingen.
Het Thot deck is zonder meer het meest fascinerende deck uit de vorige eeuw. De kaarten van Aleister Crowley en Frieda Harris heb ik in De stok van Thot (Dick Schoof, Servire, Utrecht/Antwerpen, 2004) opengelegd, verklaard en in eigentijdse jungiaanse bewoordingen weergegeven.
Waite en Crowley hebben hun scholing in de Tarot ontvangen in de orde van de Golden Dawn. Beide mannen lagen en mochten elkaar niet. Pamela Colman Smith ontwierp de ontroerende kaarten van de Rider Tarot. Frieda Harris schilderde de prachtige composities van de complexe symboliek van het Thot-deck.
Tegelijk met het schrijven van de De stok van Thot heb ik samen met Nanny Tesser De gevleugelde Tarot ontworpen. Nanny heeft in intensief overleg met mij de kaarten artistiek vorm gegeven.
De gevleugelde Tarot kan simpelweg worden omschreven als een kind van de Rider Tarot en het Thot-deck. Het is een karakteristieke hedendaagse impressie die een aantal kenmerken van beide klassieke decks in zich verenigt. Het overstijgt hiermee tevens de discrepantie tussen Crowley en Waite.

Kenmerkende karakteristieken

Op alle kaarten van De gevleugelde Tarot staan vleugels. Vleugels staan symbool voor het zich kunnen verheffen tot grote hoogten, maar tegelijkertijd steeds weer gericht zijn op het hier en nu en het kunnen landen op de grond.
Net als op een aantal Tarotspellen uit oudere tijden zijn de personen op de kaarten voor het merendeel naakt. We leven meer en meer in een veel opener tijd dan bijvoorbeeld de Victoriaanse tijd die werd gekenmerkt door kwezelarij en grote preutsheid. Naakt staat voor jezelf over en weer bloot durven geven, jezelf laten zien.
Crowley verzette zich met flair tegen deze Victoriaanse houding die in zijn tijd volop floreerde. Hij was een voorloper op vele gebieden. Als je de briefwisselingen tussen Frieda en Aleister leest raak je ontroerd.
Het gehele kaartdeck van De gevleugelde Tarot is in overeenstemming met Book T van de orde van de Golden Dawn. Wel zijn vier kaarten van de Grote Arcana anders benoemd. Kaart VIII heet Juistheid, het gaat erom dat je in mededogen de juiste knopen durft door te hakken. Kaart XIV is in navolging van Aleister Crowley met de uit de alchemie komende term Kunst benoemd. De term Matigheid wordt vaak geïnterpreteerd als Doe het met mate. Het beoefenen van het Grote Werk bij het verbinden van tegenstellingen in de alchemie is dat je steeds de juiste maat zoekt. Dat kan veel of weinig zijn of alles daartussenin. Dit bepalen is de kunst.
Kaart XX heet Elan. Elan klinkt een stuk optimistischer dan het Laatste Oordeel. Zeker in ons tijdsgewricht van de eurocrisis en de huidige recessie moeten we er met elan tegenaan. Elan is uitgebreid aan de orde gekomen op de bladzijdes 10 tot en met 13 van Tarot Magazine 46 april 2012. Ook Torakel 20 op pagina 50 & 51 van TM 46 gaat hierover.
Kaart XXI is vertaald met het prachtige Nederlandse woord Heelal. Het betekent materieel het universum als al het geschapene, de oneindige ruimte met al wat ze bevat. Overdrachtelijk staat het voor een afgezonderd deel van wezens en zaken en is daarmee synoniem met de Wereld. In de poëzie spreek je van het klein heelal van het gedicht. In de natuurwetenschappen is sprake van het heelal van het atoom. Elk tarotdeck dient kortom een heelal te zijn: Het Grote Geheel voor jezelf.
De kleuren in de Kleine Arcana zijn Staven, Bekers, Zwaarden en Pentakels die de alchemistische elementen Vuur, Water. Lucht en Aarde verbeelden. Ze zijn netjes genummerd van 1 tot en met 10.
De Hofkaarten zijn geïnspireerd door oude kaartdecks als de Tarot van Marseille, nogal basaal weergegeven. De familierelaties van de verschillende Hoven bestaan uit Prinsessen, Prinsen, Koninginnen en Koningen ofwel Dochters, Zonen, Moeders en Vaders. En laat niemand het in zijn hoofd halen de posities van de Koning en de Prins te verwisselen. Dan krijg je het met mij aan de Stok.
Als een persoon op de kaart vrouwelijk moet zijn dan is ze ook als een vrouw afgebeeld. Als het een man moet zijn dan zie je dat eveneens. Alle personen waarbij het er niet toe doet of je man of vrouw bent zijn de personen als vrouw vertoond. Dit om tegenwicht te bieden aan de plaatjes in vrijwel alle Tarotspellen waar dat precies andersom is. Er zijn ook feministische voorstellingen gemaakt waarin geen enkele man is opgenomen. Dat vind ik nou weer te ver gaan. In de Tarot zijn man en vrouw als archetypen volkomen gelijkwaardig. Die twee oerbeelden dienen zich juist in je innerlijk te versmelten volgens de eerste stap van het Grote Werk van de alchemist. Jungiaans is dat de vereniging van je mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten met de bewustwording van de animus in de vrouw respectievelijk de bewustwording van de anima in de man.

In de aanhef van dit artikel heb ik al aangegeven dat alle kaarten van de Tarot in feite over Intuïtie en Waarheid gaan.
Als je wilt kun je Juno en Jupiter ook Anima en Animus noemen. Daarmee kun je veel leuke dingen doen.
De hoofdstructuur van De gevleugelde Tarot is opgebouwd uit drie boeken, net als bij het Thot-deck: I. Grote Arcana, II. Hofkaarten en III. Kleine Arcana.

Zeventien jaar geleden ben ik begonnen om op alle ‘blanco’ kaarten van de talrijke tarotspellen die ik in de loop van de tijd heb verzameld een I en een W te zetten.
Bij het schudden en leggen van de kaarten liet ik de I en W gewoon meelopen. Ik speel sinds die tijd dus met tachtig kaarten.
Ik kon niet anders dan bij het scheppen van De gevleugelde Tarot er een vierde boek aan toe te voegen: IV. Intuïtie & Waarheid.
Je snapt het al, het kaartdeck van Nanny en mij bevat tachtig speelkaarten. Ik kon het niet laten. Denk nu niet dat ik zeg dat de Tarot voortaan uit 80 kaarten bestaat. Ik peins daar niet over. Integendeel, of je het nu met 78 of 80 doet maakt mij niet uit. Er zijn zoveel schitterende tarotdecks die door de ontwerpers bewust of onbewust met 78 speelkaarten tot een schone eenheid zijn gemaakt. Ze zijn gewoon compleet af, daar ga ik zeker niet aan tornen.
Je kunt met De gevleugelde Tarot volwaardig kaartlezen met 78 kaarten. Als de Intuïtie en Waarheid je niet bevallen bestempel je ze zelf tot blanco kaarten en doe je er helemaal niets mee. Juno en Jupiter malen daar echt niet om.

De gevleugelde Tarot in de Levensboom

De gevleugelde Tarot is zeer eenvoudig in de Kabbalistische Levensboom weer te geven. Kijk je naar de boom op bladzijde 1 dan hoef je wat betreft de Kleine Arcana niets te doen. Bij de Hofkaarten blijven de Prinsessen, Prinsen en Koninginnen op hun plek in de sferen 10, 6 en 3. In sfeer 2, bovenin de Zuil van Mededogen, wissel je vervolgens de Ridders in tegen de Koningen en klaar is Kees.
In de Grote Arcana dien je vier paden anders te benoemen:
• ‘Universum’, het pad dat tussen sfeer 9 en 10 ligt onder in de middelste zuil, vervang je door Heelal;
• Het pad ‘Lust’ tussen sfeer 6 en 9 wijzig je in Kracht;
• In het pad tussen sfeer 4 en 5 schrap je ‘Evenwicht’ en zet je Juistheid;
• Tot slot verander je, in het pad tussen 8 en 10, ‘Aeon’ in Elan.
Boek I, II en III staan nu in de Levensboom. Als je graag een spel wilt hebben met 78 kaarten en 2 blanco kaarten dan ben je met deze aanpassingen klaar.

Wil je echter met boek IV erbij werken dan dienen we eerst even terug te gaan naar de opbouw van de levensboom.
Kabbalistische Levensboom 2
De onderstroom
De Levensboom bestaat niet uit tien sferen maar uit elf. Dat is de sfeer Da’ath (zonder een cijfer) op pad 13 in de middelste Zuil van Verzoening.
De lastige en nodige Verwarring in de Tarot geldt eveneens voor de Kabbalah. De Ontwarring die plaats moet vinden vergt kennis, integriteit en intuïtie om de waarheid te kunnen vinden.
Het joodse geloof is gebaseerd op de 5 boeken van Mozes. Tezamen worden zij de Thora genoemd. In dit geloof wordt al meer dan 2500 tot 3000 jaar op de heiland of verlosser gewacht. In de institutionele kerken van het christendom is de verlosser als Jezus Christus reeds gevonden.
In diezelfde tijd was er in het hele gebied langs de Middellandse Zee tevens een gnostische stroming die er heel anders tegenaan keek.
Gnosis is een Oudgrieks woord voor kennis of inzicht. Kenmerkend voor gnostici is dat ze niet geloven (in godsdienstige zin), maar iedere innerlijke morele autoriteit of macht stellen boven elk uiterlijk gezag.
Een agnost is iemand die het niet mogelijk acht om het bestaan of niet-bestaan van een hogere macht te bewijzen. Dit houdt niet in dat een agnost automatisch een atheïst is. Hij weet gewoonweg dat het onmogelijk is om aan te tonen dat er wel of niet een hogere macht bestaat.
Die onderstroom van gnostici en agnostici ontkende dus het morele overwicht van de rabbijnen en priesters van de gevestigde orde. Om deze beweegreden werden zij dan ook verbannen of zelfs gedood. Dat is een fatsoenlijk motief om ondergronds te gaan. Gelukkig is dat bij ons in de huidige tijd niet meer nodig.
De beoefening van de Kabbalah in deze stroming is van oudsher gestoeld op de interpretatie van de teksten uit de Thora. De Thora wordt daarbij niet gezien als het woord van een god, maar louter als een bron vol metaforen om toch het onbenoembare te kunnen benaderen. De Tarot is ook zo’n bron van gnosis.

In zowel de thora als de bijbel wordt het woord bekennen ook gebezigd als verenigen in de zin van gemeenschap hebben.

Kennis
De Gevleugelde Tarot in de LevensboomAlle mensen dienen zichzelf te bevrijden uit de cirkel van ellende van het bestaan is de oude gnostische boodschap van Kabbalah en Tarot. Dat verbindt ze.
Da’ath staat voor Kennis. Deze sfeer heeft alles met seks te maken. Mede daarom was ze alleen voor ingewijden bestemd. Deze (gestippelde) sfeer werd in vroegere eeuwen geheim gehouden voor iedereen die niet volledig was ingewijd.
Als je de Intuïtie en Waarheid in de levensboom wilt plaatsen, dan dien je Da’ath als de elfde sfeer midden op pad nummer 13 van de Hogepriesteres te zetten.
Waar er een geheime sfeer is zijn er ook geheime paden. Die lopen van Da’ath naar de sferen 2 en 3.

Het pad van de Intuïtie loopt naar Binah en die van de Waarheid naar Chochmah.
Zoals in TM 45 uiteengezet staan de drie bovenste sferen 1, 2, en 3 onder meer voor de drie-eenheid van het ENE MANNELIJKE VROUWELIJKE.
De oude vruchtbaarheidsgoden Juno en Jupiter passen zeer wel in de diverse verbindingen van de paden 11, 12, 13 en 14 met de sferen 1, 2, 3 en Da’ath. Kabbalisten mijmeren graag over dit soort verbanden in de Levensboom. Als je de tarot juist kunt interpreteren kun je relatief snel gaan spelen in de boom.
Picture The Lovers
In de alchemie wordt bij de fermentatie gesproken over het Heilig Huwelijk. Dit is gebaseerd op de mythe uit de oudheid van het huwelijk tussen een god en een godin. Dit is in het bijzonder een symbolisch ritueel waarin mensen deze goden voorstelden.
Het is een vereniging van tegendelen. Het heilig huwelijk was ook de naam voor een ceremonie waarin een koning uit de Oudheid zijn vruchtbaarheid en macht in zijn land handhaafde door gemeenschap te hebben met een priesteres die in dienst was van de godin van de vruchtbaarheid.

Op de keuzekaart van de Geliefden zie je Adam en Eva.
VI De Geliefden

Bij Crowley staat de kaart volledig in het teken van het Heilige, Koninklijke, Chemische, Mystieke of Hermetische Huwelijk (zie De stok van Thot). Maar er is meer. Elk liefdespaar uit alle legenden en mythen alsook vanuit de literatuur uit alle tijden en plaatsen vallen samen met dit archetype:
Abelard en Heloïse, Romeo en Julia, Juno en Jupiter, Pârvati en Shiva, je kunt het eindeloos uitbreiden. Dit geeft gelijk aan hoe complex de archetypen eigenlijk zijn.
Overdrachtelijk vallen de jungiaanse bewustwording van de Vrouw en haar Animus evenals de Man en zijn Anima evenzeer onder dit oerbeeld.

Hieronder zie je een plaatje van de Vrouw en haar Animus wat rondzwerft in Bali.

Anima en Animus

Doosje
De gevleugelde Tarot
Al acht jaar heb ik een volledige set speelkaarten van De gevleugelde Tarot in een cederhouten doosje die ik bij het lesgeven en het kaartleggen gebruik. In het blad Tarot Magazine heb ik regelmatig over deze Tarot geschreven en dat blijf ik voorlopig ook doen. Vaak wordt me gevraagd waar je dit spel kunt kopen. Ik heb nu in eigen beheer de kaarten in een beperkte oplage uitgegeven.< Hiernaast zie je de voorkant van dit doosje met tachtig speelkaarten. Als je het bij mij thuis op komt halen betaal je de kostprijs van € 20,00 per deck. Je kunt het ook bestellen, zodat ik het op kan sturen, maar dan breng ik wel de verzendkosten van € 7,00 in rekening. Terug naar Intuïtie & Waarheid
- IntuitieOp de kaart zie je een vrouw die met zachte hand een pauw geleid. De pauw is een symbool voor het ego. Intuïtie is een klein vonkje. Het is nooit dwingend. Je kunt ernaar luisteren, maar het hoeft niet, dat is aan jou. Het is natuurlijk veel beter om er wel naar te luisteren en het als leidraad te nemen van je handelen. Zo kun je in feite niet verdwalen maar blijf je steeds op het juiste pad. Dat is de kracht van intuïtie in samenhang met het zuivere gevoel. Zo geef je vorm aan de eerste alchemistische stap om Vuur en Water met elkaar te versmelten voor de nodige vereniging der tegendelen.

+ WaarheidDe Waarheid daarentegen is altijd dwingend, je kunt er niet omheen. Als je niet naar je intuïtie luistert of in verstarde dogma’s blijft steken zorgt de Waarheid met een blikseminslag voor een Torenervaring. Niet goedschiks, dan kwaadschiks.
Nogmaals, je hebt boek IV over intuïtie en waarheid niet echt nodig want het zit in alle kaarten. Kies je ervoor om Intuïtie en Waarheid toch te gebruiken dan biedt dat echter nieuwe en vruchtbare doorzichten.