Bekers 3 en de Keizerin

· Artikelen
Author

image7481

Met genoegen geniet ik van bruisende schoonheid

Traditioneel staat bekers 3 voor liefde, geluk, harmonie, vreugde, genezing, geld zat en grootmoedigheid. Verwerken van treurig verlies komt ook voor. Negatief kan de kaart omslaan in overdaad aan genot of de uit de hand gelopen begeerte en het niet meer zien zitten.

Je ziet hier de drie gratiën uit de Griekse mythologie ook wel de trits van de bevalligheden of de drie gezellinnen van Venus genoemd. Het prachtige standbeeld van Antonio Canova heb ik maar even hieronder gezet. Wow! Meer kunstenaars zijn geïnspireerd door deze drie schoonheden. Google zelf maar op de gratiën.

Voor een mooi printbare versie klik hier.

Het zijn de dochters van Zeus en Eurynome, Aglaia die voor schoonheid en glans staat, Euphrosyne, voor vreugde en Thalia voor (op)bloeiend geluk. In de Romeinse mythologie waren het de dochters van Bachus en Venus.

In de Griekse mythologie werden de gratiën wel met de negen muzen geassocieerd. In Nederland zingen we daar nog steeds over: En drie maal drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied. Drie maal drie is negen en ieder zingt zijn lied.

In de (late) middeleeuwen worden de drie Gratiën niet als vrouwen uit de oudheid afgebeeld, maar als tijdgenoten, de vrouwen zien er uit alsof ze daar zelf thuis zijn. In menig paleis en burcht waren ze op het plafond van de slaapkamers fraai geschilderd.
In onze tijd vallen gezegdes als Wein, Weib und Gesang en sex, drugs en rock & roll eveneens onder de energie van Bekers 3.

Vreemd genoeg is er in de oudheid geen afzonderlijke mythe van de drie gratiën bekend. Je kwam ze in andere mythen wel gewoon tegen bij bruiloften en partijen.

Kaart III, de Keizerin, wordt ook gezien als de prachtige Demeter. Bekers drie sluit hierbij naadloos aan.

Demeter is onder meer de Aardemoeder in haar weldadige vorm als godin voor de landbouw die zorgt voor de akkers en met name voor het graan. Demeter is de godin van het koren, het dagelijks brood. Zeus, de oppergod, hongerig hoog op de rots, begeerde haar en verwekte op een omslachtige manier een kind, een dochter genaamd Kore (Kore is de Griekse naam voor meisje).
Opgegroeid werkte Kore nog steeds samen met haar moeder op het veld. Mamma deed het echte werk. Kore plukte mooie bloemen. Inmiddels was Kore door Zeus toegezegd aan Hades, de heerser van de onderwereld. Hades, die zelden naar boven kwam, schaakte haar bij het bloemen plukken en nam haar mee naar beneden toen mamma niet oplette omdat zij met haar werk bezig was. Grote treurnis bij mamma. Zij zocht en zocht, diende jaren bij anderen zonder te zeggen wie ze was, de godin van het leven. Maar ze kreeg Kore daardoor niet terug. Uiteindelijk legde ze alles plat, de aarde verdorde, ze zorgde niet meer. Zeus vond dat te ver gaan en begon een bemiddeling met zijn broer Hades: Kore moet terug, anders sterft de aarde.

Hades, ook niet gek, had Kore inmiddels granaatappelzaden laten eten. Deze zaden zijn vruchtbaarheidszaden en bestendigen een huwelijk. Hele granaat-appels staan overigens symbool voor vruchtbaarheidsgodinnen. Kore was nu zijn vrouw en heette vanaf toen Persephone. Ze kon dus niet meer voorgoed naar de aarde bij haar moeder zijn. Demeter nam genoegen met het compromis dat Persephone een derde jaar bij haar man leefde en de rest bij haar op aarde. En zo gebeurt het dat in de herfst alles afsterft, dan is Persephone naar de onderwereld vertrokken. Pas in de lente als ze weer terug is ontkiemen de zaden die in de grond sliepen. Bloemen en koren kunnen dan tot onze vreugde weer groeien en bloeien.

Demeter en Persephone vallen in feite samen en vormen een twee-eenheid. Ze geven steeds opnieuw het leven door van dochter op dochter op dochter, vandaar bekers 3. Hier staat het goddelij­ke vrouwelijke begrip van het leven centraal. Het Eeuwig Vrouwelijke. In Torakel 17 van www.centrumvoortarot.nl kun je daar meer over lezen.

image756

De drie Gratiën staan samen voor vruchtbaarheid, creativiteit en charme. Over hun vader hebben we het al gehad, maar wie is hun Moeder? Het is passend om hier de ontroerend mooie vrouwelijke scheppingsmythe van de Pelasgen over de naakte Eurynome te verhalen.

Eurynome is een oude naam van de aarde. Het verhaal gaat dat het Orfische Ei afkomstig is van Eurynome, de Moeder aller Dingen. In den beginne verrees zij naakt uit de Chaos en toen zij niets kon vinden om haar voeten op te zetten, scheidde zij de hemel van het water. Daarop begon ze te dansen. Zij danste op een golf naar het zuiden, toen zij plotseling bemerkte dat er buiten haar nog iets was.

Het was de noorderwind Boreas, die zij door haar bewegingen losgemaakt had. Zij greep hem beet en wreef hem net zo lang tussen haar handen tot hij in de grote slang Ophion veranderde, die zich om haar heen sloeg en met haar paarde. Eurynome raakte zwanger van de noorderwind en legde tenslotte het wereldei. Ophion wond zich daarop zevenmaal om het ei, tot het uitgebroed was en er de maan en de zon uit ontstonden en de aarde met alle levende wezens.

Motto bij Bekers 3:

Laat je gevoel stromen en schep vreugde. Zorg goed en teder voor jezelf en anderen. Vier het leven! Als je vastzit verwerk dan je verlies en weet dat het straks weer lente is.

Het Keizerincomplex
Bekers 3 is getalsmatig verbonden met de Keizerin.
image7541
Hiernaast zie je een ruit. We geven aan de vier hoekpunten een nummer, te beginnen met 1 en gaan, met de wijzers van de klok mee, verder met 2, 3 en 4:

1 is Willen, Vuur, Staven en Mannelijk;
2 is Voelen, Water, Bekers en Vrouwelijk;
3 is Denken, Lucht, Zwaarden en Mannelijk;
4 is Doen, Aarde, Pentakels en Vrouwelijk.
De getallen 1 en 3 noemen we de verticale Mannelijke as, en 2 en 4 de horizontale Vrouwelijke as. Samen vormen ze een kruis. Het kruis is gekoppeld aan de Keizer door het getal 4: vorm geven. De 3 staat ook voor groei, de 1 voor impuls en de 2 voor weerklank. Het kruis (+) staat tevens voor pijn en leed.

image1362
Deze ruit van willen, voelen, denken en doen is de meest eenvoudige expressie van het Grote Werk van de alchemist. Het gaat erom dat je de polaire mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten zo samenvoegt dat het geheel van beide meer is dan de som der delen. Het kruis van het leven, het grote werk van iedereen, is dit tot stand te brengen. Dat gaat in twee stappen. De eerste stap is de verbinding van vuur en water, van willen en voelen. In de kaart de Kunst van Crowley en Harris is deze stap schitterend weergegeven. De tweede stap is de verbinding van lucht en aarde, denken en doen.

De Keizer en de Keizerin, als vader en moeder van de Tarot, zijn de uitvoerders van dat werk. Ergo, de Tarot is niets anders dan het kluwen van het alchemistische verbinden der tegendelen ofwel het tot stand brengen van dit Grote Werk. Zie ook Torakel 9 & Torakel 15.

Hieronder staat het Keizerincomplex. De Gehangene en het Heelal zijn feitelijk verborgen achter de Keizerin, zij schragen het geheel. Bij de Gehangene start het bewust inzetten van het grote werk en bij het Heelal heb je bereikt wat je doen moest. Daarna volgt de grote terugweg om je te toetsen. Bekers 3 is dus de gevoelsingang van de Keizerin, daar is al genoeg over gezegd. Bij Staven 3 loopt de Vuurvrouw naar het water, ze is er klaar voor. Zwaarden 3 staat in de basis van de ruit. De ware Keizerin heeft weet van het grote leed. Het gaat erom dat je doordringt tot de kern van de zaak. In Pentakels 3 is de piramide van de drie-eenheid van vader, moeder en kind het resultaat.

In de Torakels

worden de stapjes steeds in het hier en nu beschreven.

image6701

Het Keizerincomplex