Recent Articles

Over Ridders, Paarden en Koningen

De Prins heerst niet! Hij is geen Koning, hij is de zoon van de koning en de koningin of de gemaal van de heersende Vorstin. De Prins is dus nooit de Koning, ook niet in de traditie van de Tarot en al helemaal niet in de Tarot van Aleister Crowley en Frieda Harris. Ik gooi […]

Tarot in de Kabbalistische Levensboom

Denk maar niet dat ik je in deze luttele bladzijden de Kabbalah kan uitleggen. Dat geldt trouwens evenzeer voor de Tarot. En vooraf voor alle duidelijkheid, je kunt een heel goede kabbalist zijn zonder ook maar iets van de Tarot te weten. Andersom hoef je als tarotist niets van de Kabbalah te weten om een […]

Even onder bèta’s

Dat Paracelsus, arts en grondlegger van de huidige toxicologie, een alchemist was is algemeen bekend, hij kwam er rond voor uit. Hij kon het zich permitteren dit niet koste wat kost geheim te houden, omdat hij zich toentertijd als een verdienstelijk theoloog kon verweren. Dat Newton het merendeel van zijn tijd aan de alchemie besteedde is veel en […]

Bekers 3 en de Keizerin

Met genoegen geniet ik van bruisende schoonheid Traditioneel staat bekers 3 voor liefde, geluk, harmonie, vreugde, genezing, geld zat en grootmoedigheid. Verwerken van treurig verlies komt ook voor. Negatief kan de kaart omslaan in overdaad aan genot of de uit de hand gelopen begeerte en het niet meer zien zitten. Je ziet hier de drie […]

Boek onder de loep: De Sleutel tot Zelf-Bevrijding

Christiane Beerlandt: De Sleutel tot Zelf-Bevrijding Dertiende, herziene en vermeerderde druk, 54€ ISBN 978-90-75849-32-5, 2009 De sleutel tot zelfbevrijding is een dikke pil van ongeveer 1373 bladzijden. Het is een fraai uitgegeven ingebonden encyclopedisch werk dat lekker in de hand ligt. Het boek bestaat uit twee delen. In deel I geeft de Vlaamse auteur in […]

Wederwaardigheden rondom een voet

Op dinsdag 17 augustus 2010 werd ik van de ene minuut op de andere lam gelegd. Maandagmiddag had ik nog lekker hard gelopen. Dinsdagochtend heb ik nog met een vijftal flessen water van twintig liter gerommeld. Na de lunch zat ik aan tafel rustig en geconcentreerd een boek te lezen. Ik voelde me topfit en op […]

Vrouw & Animus

Hierbij ter illustratie een foto van een beeldje dat rondzwerft in het onbewuste of bewuste collectief van Bali. Het heeft geen naam. Het kan een uiting zijn van het Saktisme zoals ik heb beschreven in Staven 2 van De stok van Thot, ik weet het niet. Het is dan Pârvati in liefdevolle vereniging met haar […]

Het spelen van het spel

We hebben nu de Tarot in veel verschillende ordeningen besproken. Het leven kent eveneens allerlei ordeningen, bijvoorbeeld opgaan, blinken en verzinken of de verschillende fasen in een mensenleven van kindertijd, pubertijd, volwassenheid, rijpheid en inkeer. Je kunt ook de kaarten koppelen aan deze indelingen. Hoewel er orde is, verloopt niet alles ordelijk. Er is zowel […]

Geschiedenis van de Tarot

Dit is geen historische analyse van de Tarot. Het grootste overzicht van bestaande Tarot spelen vind je in de uit drie delen bestaande Encyclopedia of Tarot (Kaplan, 1978, 1986, 1990, U.S. Games Systems). Het beslaat de laatste vijf eeuwen, een vierde deel is in voorbereiding. Voor een uitstekend overzicht van het occulte denken wordt verwezen […]

Getalskwaliteiten & Tarot

Getallen zijn voor ons louter getallen, kwantitatieve eenheden. Dat was in oude tijden anders. Daar beschouwde men getallen ook als symbool, dat wil zeggen als een kwaliteit. Zo is het getal 3 het getal van de vruchtbaarheid en de groei terwijl de 5 iets wezenlijks uitdrukt wat nog terug te vinden is in het woord […]